Litet om Cre8or...
 
Namn: Mica O Nilsson
Född: 1960
Födelseort: Göteborg
Stadsdelar i Göteborg, där jag bott:
Olivedal, Järnbrott, Gårdsten, Agnesberg.

Bostadsort: V:a Frölunda 
 
....min utbildning:

Grundutbildning:
2-årig Social linje - 1976-78

Folkhögskoleutbildning:

¤  S:t Sigfrids fhs (vt 1987) Natur o Samhälle
¤  Liljeholmens fhs (1987-89 + vt-2004)
   Naturkursen (1 år); Bibelkursen; Skapande kurs - Bild + ABC
   Bibelskola, Gbg.
¤ 
Helsjöns fhs (2004-06) Estetlinjen
 
...vad jag arbetat med:

¤  Vårdbiträde på fritidshem - 6 mån (1978-79)
¤  Ungdomsledare i Västerås - vapenfri tjänst 10 mån (1979-80)
¤  Emballagearbetare ~ 6,5 år (1980-87)
¤  "Allt-i-allo" (ungdomsledare, kontors- o fastighetsarbete m.m.)
    i Tomaskyrkan, Hammarkullen - 14 år  (1990-2004)
¤
 Vaktmästare (kontors- o fastighetsarbete,Webdesign m.m.)
    i Flatåskyrkan, Västra Frölunda (2008- )
 
Cre8or

I början av 90-talet fanns det även en annan Owe (som jag hette
fram till maj -17) Nilsson, (som då var sjukvårdspolitiker(s) )
i telefonkatalogen också. Vid ett flertal tillfällen tog massmedia
kontakt med mig, då man ville ha tag i politikern.
När jag flyttade och därmed fick chans att byta telefonnummer,
så lade jag till titeln "Kreatör" . Vid ett tillfälle då det var dags
att byta e-mailadress, så tänkte jag till...
och det var då Cre8or "föddes".

 

© Cre8or - 2005-2018. All rights reserved!